За нас

Онлайн магазин

“Азбукари”

„Г.А.Т. СОЛЮСИОН“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202800523, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. Х. Д. Стоилов № 2, вх. А, ет. 6, ап. 48, имейл адрес: office@azbukari.shop телефон: 0882 88 19 00

„Азбукари“ е онлайн магазин, насочен към популяризирането на български продукти в сферата на образованието, културата и изкуството.

Онлайн магазинът „Азбукари“ се реализира с подкрепата на „Сдружение Азбукари“, чиято цел е да повдига съзнанието чрез знание и да бъде ревностен пазител, и радетел на Българщината.

Тук може да намерите уникални образователни игри, с които целим да се забавлявате, и в същото време да усвоявате с лекота ново, и полезно знание. Може да откриете и книги, с които да се обогатявате духовно и предмети, с които да пренасяте красотата на нашата Родина във Вашия бит и култура, както в България, така и в чужбина.